تمدید موقت اعتبار گواهینامه تکنسین های ایراتا به علت شیوع ویروس کووید ۱۹ (کرونا)

۱۷ خرداد ۱۳۹۹

به علت شیوع ویروس کووید ۱۹ و محدودیت های بوجود آماده ناشی از آن در سراسر جهان، اعتبار گواهینامه بسیاری از تکنسین ها ناخواسته منقضی شده است و یا منقضی خواهد شد. لذا کمیته اجرایی اتحادیه ایراتا شرایطی را اتخاذ نموده است که در جاهایی که شرایط برگزاری دوره های آموزشی فراهم نیست، اعتبار گواهینامه تکنسین ها طبق روند تعیین شده به صورت موقت تمدید گردد.ایراتا روشی را برای تمدید مدت گواهی نامه تکنسین هایی که از تاریخ ۰۱/۰۱/۲۰۲۰ به بعد گواهی نامه آنان منقضی شده است و و یا در آینده منقضی خواهد شد، اجرایی کرده است. ارسال درخواست تمدید از طریق سایت ایراتا می باشد. تکنسین هایی که انقضای گواهی نامه آنها در آینده خواهد بود، می بایست از ۳۰ روز قبل از تاریخ انقضا درخواست خود را ارسال نمایند. در صورتی درخواست شما قبول می شود که حداقل یکی از شرایط تمدید را داشته باشید. این دستورالعمل شامل متقاضیان جدید و تکنسین هایی که قصد ارتقاء گواهی نامه ایراتا را دارند نمی شود.
در صورت تایید درخواست تمدید توسط ایراتا، گواهی نامه تکنسین ها به مدت ۹۰ روز از تاریخ انقضا، تمدید می گردد. اتحادیه ایراتا در آینده نیز شرایط ویروس کووید ۱۹ را تحت نظر خواهد داشت و تا زمان عدم ضرورت تمدید، این روند ادامه خواهد یافت.
شرایط تمدید که مورد تایید ایراتا می باشد:
۱- گواهی نامه در دوران قرنطینه و ایزوله سازی در اثر ویروس کووید ۱۹ منقضی شده و یا خواهد شد.
۲- امکان حضور در دوره های آموزشی وآزمون ایراتا را به علت محدودیت های وضع شده در اثر ویروس کووید ۱۹ نداشته اید.
۳- دوره آموزشی را گذرانده اید ولی به علت ویروس کووید ۱۹ آزمون لغو شده است.
۴- در دوره آموزشی ثبت نام کرده اید ولی دوره به علت ویروس کووید ۱۹ برگزار نشده است.
۵- دوره آموزشی که در آن حضور داشتید به علت ویروس کووید ۱۹ ناتمام مانده است.

برای درخواست تمدید می بایست فرم درخواست به صورت آنلاین از طریق لینک زیر پر و ارسال شود.
https://irata.org/form/c19ext-01
گواهی نامه جدیدی برای تکنسین ها صادر نخواهد شد و صرفا قبولی و یا رد شدن درخواست تمدید به آدرس ایمیلی که در فرم درخواست پر کرده اید ارسال می گردد. تا زمانی که نتیجه را از طرف ایراتا دریافت نکرده اید، نمی توانید اعتبار گواهینامه خود را تمدید شده بدانید. بخش بررسی اعتبار گواهینامه در سایت ایراتا بعد از تایید درخواست تمدید، بروزرسانی خواهد شد و تکنسین ها می توانند اعتبار گواهی نامه خود را در آن بخش ببینند.
متن منتشر شده توسط ایراتا و همچنین مقررات و شرایط کامل به زبان انگلیسی در لینک های زیر در دسترس می باشد:
https://irata.org/page/c19ext-page
https://irata.org/page/extension-tandc

۰ Comments