آزمون های بین المللی
 
مطابق با متن صریح قانون ایراتا، جهت دریافت گواهی نامه بین المللی ایراتا با اعتبار 3 ساله ، آزمون بین المللی می بایست توسط " ارزیاب غیر وابسته " انجام شود. این بدان معنی است که هیچ ارزیاب بین المللی نمی تواند از کارآموزان شرکت خود، آزمون بگیرد .
شرکت کوه ویسی با وجود دارا بودن ۲ ارزیاب بین المللی ( تنها ارزیاب های بین المللی بومی در خاور میانه )، طبق قانون فوق، مجبور به آوردن ارزیاب از خارج کشور می باشد. لذا با توجه به زمانی که هماهنگی و گرفتن ویزا به طول می انجامد، این امر هر 2 الی 3 ماه یک بار ( در مجموع 4 الی 5 بار در سال ) میسر می باشد.
پس از مشخص شدن زمان دقیق برگزاری آزمون بین المللی و اطلاع رسانی در صفحه اول سایت، امکان ثبت نام در بخش ثبت آنلاین فراهم می باشد .​
 

آزمون بین المللی