سطح ۱ ایراتا 

سطح ۱ ایراتا 
تکنسین سطح ۱ قادر به انجام محدوده مشخصی از کارهای دسترسی با طناب تحت نظارت سرپرست سطح ۳ ایراتا می باشد.

مدت دوره :

۵ روز شامل ۴ روز آموزش و ۱ روز آزمون.
آزمون پایان دوره صرفا برای سنجش آمادگی کارآموزان جهت شرکت در آزمون بین المللی می باشد.


گواهی نامه :
آزمون بین المللی هر ۳ ماه یکبار توسط ممتحن غیر وابسته برگزار می گردد. در صورت قبولی، گواهینامه بین المللی ایراتا با اعتبار ۳ ساله اعطا می گردد.

پیش نیاز دوره :
هیچگونه سابقه کار قبلی در زمینه دسترسی با طناب مورد نیاز نمی باشد. (البته سابقه کار قبلی موثر  می باشد) . حداقل سن کارآموزان ۱۸ سال می باشد.

نسبت کارآموزان به مدرس :
L3I مدرس : حداکثر ۶ کارآموز
L3 مدرس : حداکثر ۴ کارآموز

محل برگزاری دوره :

مرکز آموزش شرکت کوه ویسی واقع در منطقه پلور. در زمان برگزاری دوره، رفت و آمد و اسکان کارآموزان بر عهده شرکت کوه ویسی می باشد.

وضعیت سلامت :
باید توجه داشت که دوره های آموزشی دسترسی با طناب در تمام سطوح با دشواری‌های فیزیکی و ذهنی همراه هستند.
برخی از شرایط پزشکی کاملا با گذراندن ایمن دوره‌های دسترسی با طناب در تضاد هستند. بهتر است که متقاضیان دارای مدارک کامل سلامت پزشکی در صنعت باشند.
به عنوان حداقل الزام، از شما درخواست می‌شود که فرم وضعیت سلامت را در ابتدای دوره آموزشی امضا کنید. جهت دریافت فرم وضعیت سلامت بر روی فایل زیر کلیک نمایید.


فرم وضعیت سلامت
 
بیمه :
کلیه کارآموزان در طول دوره آموزشی تحت بیمه حوادث شرکت کوه ویسی می باشند.

زمان بندی دوره ها :
جهت مشاهده تقویم آموزشی دوره های ایراتا در ۶ ماهه دوم سال ۹۶ بر روی آیکون زیر کلیک نمایید.


 
 تقویم آموزشی

ثبت نام آنلاین :
در صورت مطالعه کردن  و مورد تایید بودن کلیه شرایط فوق، جهت ثبت نام بر روی آیکون زیر کلیک نمایید.

ثبت نام آنلاین