معرفی

شرکت بازرگانی کوه ویسی


شرکت کوه ویسی در 24 ژانویه سال 2007 میلادی به عنوان اولین شرکت ایرانی به عضویت اتحادیه بین المللی ایراتا در آمد.
از آن سال تا کنون تکنسین ها و پرسنل آتش نشانی بسیاری از صنایع مختلف بخصوص صنایع نفت، گاز و پتروشیمی، صنعت برق و تاسیسات نیروگاهی، صنعت مخابرات و همچنین تیم های نجات شهری و کوهستان شامل آتش نشان های شهری و نیروهای هلال احمر در دوره های دسترسی با طناب برگزار شده توسط شرکت کوه ویسی شرکت نموده اند و دارای مدرک بین المللی ایراتا می باشند. در این بین افراد بسیاری نیز به صورت شخصی در این دوره ها شرکت نموده اند و در بخش های مختلف صنعت به ویژه خدمات شهری مشغول به فعالیت هستند.
گواهی نامه عضویت شرکت کوه ویسی در سال 2016-2017 را می توانید در زیر مشاهده نمایید.